Miquel Huguet

MIQUEL HUGUET


Innovar en els sectors tradicionals per tenir resultat immediats

  • Miquel Huguet - Premsa icon
  • El Periòdic d'Andorra
> Leer notícia

New Resources busca idees per fer negoci

  • Miquel Huguet - Premsa icon
  • El Punt
> Leer notícia

¿Está muerta la innovación en Catalunya?

  • Miquel Huguet - Premsa icon
  • La vanguardia
> Leer notícia

Innovar hasta la muerte

  • Miquel Huguet - Premsa icon
  • El país
> Leer notícia

Proyecto de As-Innova

  • Miquel Huguet - Premsa icon
  • La vanguardia
> Leer notícia